OFERTA

Pomiary odkształceń i przemieszczeń budynków

Pomiary pionowości obiektów

Pomiary powierzchni budynku

Pomiary powierzchni działki

Tyczenie budynków

Tyczenie obiektów budowlanych

Tyczenie tras

Tyczenie urządzeń podziemnych oraz sieci uzbrojenia terenu

Wyznaczanie punktów głównych

Tworzenie map aktualizacyjnych

Tworzenie map do celów projektowych

Inwentaryzacja budowli

Inwentaryzacja budynku

Inwentaryzacja działki

Inwentaryzacja przyłączy

Inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu

Podział geodezyjny budynku

Podział nieruchomości

Połączenia działek

Rozgraniczenia nieruchomości

Wykaz synchronizacyjny

Wykaz zmian gruntowych

Wznaczanie granic działki

Wznowienie granic działki

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Geodezyjna obsługa budowy i montażu

Geodezyjna obsługa inwestycji

Geodezyjne opracowanie projektu budowlanego

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Przygotowanie geodezyjnej osnowy realizacyjnej

Tyczenie obiektów


Biuro czynne w dni robocze od 7:00 do 15:30.

W szczególnych sytuacjach po wcześniejszym uprzedzeniu nas możemy umówić się na dowolną godzinę lub dojedziemy do Państwa osobiście.