KOMPLEKSOWE USŁUGI GEODEZYJNE


Inż. Błażej Fuczek zapewnia indywidualne podejście do każdego zlecenia i dotrzymywanie terminów.

Za pomocą precyzyjnych urządzeń wykonuje dokładne pomiary geodezyjne.
Są one m. in. potrzebne do tyczenia budynków, konstrukcji inżynieryjnych i instalacji w terenie.
Jest to jedna z usług wykonywanych w ramach geodezyjnej obsługi inwestycji.
Ponadto do celów projektowych i prawnych sporządzane są mapy geodezyjne.

Uzupełnieniem oferty związanej z inwestycjami są inwentaryzacje powykonawcze.
Jest to ważny element bez którego nie można przeprowadzić odbioru budowlanego budynków i innych konstrukcji. Zebrane dane pozwalają na określenie dokładnego położenia poziomego i pionowego obiektów.


Zapraszam do współpracy.


Ze swojej strony możemy zadeklarować:



Biuro czynne w dni robocze od 7:00 do 15:30.

W szczególnych sytuacjach po wcześniejszym uprzedzeniu nas możemy umówić się na dowolną godzinę lub dojedziemy do Państwa osobiście.